język polski 27.04.2024

96

1. Temat: Bursztyn – złoto Bałtyku.

2. Temat: Jak, gdzie, kiedy – spotkanie z przysłówkiem.

  • najważniejsze informacje o przysłówku / notatka,
  • prezentacja genially,
  • karta pracy,
  • kahoot,
  • Kaleidos.

Dobrego tygodnia!

Emilia