język polski, 9.02.2019

142

T: Co to jest przemoc i jak się jej przeciwstawiać.

Zastanawialiśmy się czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje oraz możliwe konsekwencje. Uczniowie otrzymali na kartkach historię jednej dziewczynki o imieniu Kasia i musieli w grupach odpowiedzieć na pytania.

T: Interpretacja fragmentów książki: „Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą” na str. 146-149.

Pytania: 2, 3 str. 146; 2 str. 148; 1 str. 149

Na ostatnich zajęciach przypomnieliśmy wiadomości o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy wykorzystując reguły gry znanej pod nazwą „Państwa, miasta…”.

 

Zagadnienia do sprawdzianu:

  1. Co to jest przysłówek i na jakie pytania odpowiada. Nieodmienna część mowy odpowiadająca na pytania jak, gdzie i kiedy.
  2. Od podanych przymiotników należy utworzyć przysłówki, np. gorący – gorąco
  3. Należy podać dwa przysłowia i jeden z nich zinterpretować w 1-2 zdaniach.
  4. Należy podać synonimy do następujących wyrazów:

– entuzjastyczny

– referencje

– nieszablonowy

– szykanować

– bezwiednie

  1. W jednym zadaniu uczniowie będą musieli uzupełnić zdania odpowiednimi wyrazami.
  2. Odmienić przez przypadki podany liczebnik główny oraz porządkowy np. siedem, trzeci.