Język polski 6.11.20201

136

Temat: Rzeczowniki – szybkie powtórzenie.

Krótki film przypominający najważniejsze informacje o rzeczowniku.

Analizowanie informacji – strona 33.

Ćwiczenia: 4 str. 34, str. 35.

Ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Gra ćwicząca części mowy.

Zadanie domowe

Strona 36, zad. 5,6,7.

W sobotę 13.11 będzie krótka kartkówka z rzeczowników. Wystarczy uważnie obejrzeć film i zrobić wszystkie zadania ze stron 35-36.