Język polski 5.03

112

T: Życie w słoiku

Historia Ireny Sendlerowej i uratowanych przez nią dzieci.

Karty pracy przyniesione przez nauczyciela.

Zadanie domowe:

Z kart pracy 1. W młodości, 5. Pomocne wyrażenia