język polski, 26.01.2019

94

Wpis z 19 stycznia niestety zniknął ze strony w tamtym tygodniu więc bardzo przepraszam, że nie można było dowiedzieć się co było na ostatnich zajęciach. Wpisałam go ponownie.

Temat 1, 2: Charakterystyka postaci Dmuchawca w powieści Małgorzaty Musierowicz pt. „Kwiat kalfiora”.

Na początku pierwszych zajęć omówiliśmy zadanie domowe, które niestety przez brak wpisu na stronie, zrobili tylko nieliczni uczniowie.

Po przeczytaniu fragmentu książki Małgorzaty Musierowicz zastanawialiśmy sie nad charakterystyką postaci nauczyciela w tym fragmencie. Uczniowie mieli za zadanie napisać 3 zdania charakteryzujące nauczyciela Dmuchowskiego:

Kim jest?

Jak wygląda?

Co sądzą o nim uczniowie?

Pojawiło się dużo nowych wyrazów takich jak: entuzjastyczny, liberalny, referencje, pejoratywny, taktowny, baryton.

Zastanawialiśmy się nad etymologią słowa „współczucie”.

Temat 3: Ćwiczenia w stopniowaniu przysłówków.

Zadanie domowe

Scharkteryzuj znaną postać z książki, filmu lub inną popularną postać korzystając z  porad na stronie 145.