język polski, 2.02.2019

106

Lekcja 1: Przysłowia są mądrością narodu.

Na pierwszych zajęciach uczniowie otrzymali na kartkach przysłowia, ktore wspólnie interpretowalismy. Zadaniem uczniów było wybranie jednego z podanych przysłów i pisemne zinterpretowanie go w 1-2 zdaniach.

Lekcja 2: Ćwiczenia w cichym czytaniu: Grzegorz Kasdepke „Czytanie cudzych listów”. Zadanie 1, 2 str. 140 (ustnie) , 3, 4 (pisemnie w zeszycie). Myślę, że … zadanie 1.

Lekcja 3: Liczebniki główne i porządkowe.

Uczniowie odmieniali przez przypadki wybrane liczebniki główne i porządkowe. Przypomnieliśmy również wiadomości o rzeczowniku, przymiotniku, czasowniku i przysłówku.

Uczniowie otrzymali zadanie domowe na kartkach.

W dniu 9 marca będzie sprawdzian. Zagadnienia zostaną podane w przyszlym tygodniu.