Język polski 19.03.2022 r.

110

Temat: Powtórzenie zasad ortograficznych. Dyktando sprawdzające.

  1. Zasady pisowni wyrazów z “ó” i “u”.
  2. Zasady pisowni wyrazów z “rz” i “ż”.
  3. Zasady pisowni wyrazów z “ch” i “h”.

Temat: Czym jest współczucie i jak możemy je okazać.

  1. “Lekcja polskiego” pod.s.122-123. Określenie definicji współczucia na podstawie opowiadania oraz własnych przeżyć.
  2. Pytania do tekstu, pod.s.123.
  3. Ćwiczenie sprawdzające rozumienie tekstu, pod.s.124.

Pozdrawiam G.Denert