Język polski 18.09.2021

186

1. Pieśń wszystkich Polaków.

– praca z hymnem – układanka, odczytanie tekstu, notatka, porównanie obecnego tekstu z pierwotną wersją.

2. Wspomnienia z wakacji.

– odczytanie listu z podręcznika ze strony 7

– wakacje alfabetycznie – wypisywanie słów kojarzących się z wakacjami, na litery alfabetu – praca w grupach

– ćwiczenia 4 -9 str. 8 – 9

– zadanie pisemne – 10 zdań o wakacjach.

3. Warto wierzy w siebie.

– tekst str. 10 – 11 – głośne czytanie i dyskusja

– zadania rozwijające słownictwo str. 11

– zadanie 1 str. 12.