Język polski 13.11.2021

154

Sobotnie lekcje poświęciliśmy na doskonalenie umiejętności opisywania przedmiotów.

Zaczęliśmy od zasad ważnych przy opisie i wypisaliśmy jego elementy (rodzaj przedmiotu, wygląd fizyczny przedmiotu (wielkość, kolor, tworzywo, kształt, cechy charakterystyczne),zastosowanie przedmiotu),

Zebraliśmy odpowiednie słownictwo i robiliśmy ćwiczenia redakcyjne.

Wszystko na kartach pracy. Prześlę je w e-mailu.

Zadanie domowy.

Stosując się do poznanych zasad, napisz opis dowolnego przedmiotu. (minimum 15 zdań:))