j. polski, 19.01

115

Lekcja 1: Nie warto ulegać presji grupy, ponieważ … – wspólnie odpowiadaliśmy ustnie na pytania do tekstu oraz uzupełnialismy zdania wyrazami: presja, interwencja, opinia, decyzja.

Lekcja 2: Zalety i wady portali społecznosciowych. Film edukacyjny o siecio-zagrożeniach.

Wyrażenie: rzeczywistość wirtualna

Lekcja 3: Stopniowanie przysłówków.

Zadanie domowe:

  1. Przeczytać wywiad na stronie 137 oraz odpowiedzieć na pytanie 6 na stronie 138.
  2. Ułóżyć zdania z wyrazami podanymi w zeszycie.