Historia zajęcia 3.10.2020

152

Temat lekcji Królestwo Polskie czyli Polska na łasce cara.

Notatka z lekcji – W 1815 r car utworzył państwo zwane Królestwem Polskim. W Królestwie Polskim rządził car który przyjął tytuł króla Polski. Pomimo tych surowych rządów w kraju zaczęły powstawać wspaniałe budowle jak np. uniwersytety , Pałac Staszica , Belweder , w mieście pojawiło się mnóstwo zieleni goście odwiedzający Polskę nazywali Warszawę ” Paryżem północy”.