Historia zajęcia 21.11.2020

330

Notatka z lekcji Powstanie Styczniowe

Przyczyny powstania

– manifestacje narodowe i patriotyczne – interwencje Rosjan

– polityka lojalizmu wobec cara Aleksandra Wielopolskiego – zwolennika reform na ziemiach polskich, ale także przeciwnika konspiracji; z jego inicjatywy rozwiązano Towarzystwo Rolnicze

 manifestacja na Placu Zamkowym w Warszawie (1861) krwawo stłumiona przez wojska carskie – wprowadzenie stanu wojennego

 

Wybuch powstania

– 1862 powołanie Rządu Cywilnego z Wielopolskim na czele

– reformy Wielopolskiego: oczynszowanie chłopów, reorganizacja oświaty, założenie Szkoły Głównej Warszawskiej

– działalność Czerwonych – Komitet Miejski przekształca się w Komitet Centralny Narodowy – współpraca z rewolucjonistami rosyjskimi

 branka – określenie poboru do wojsk carskich obywateli Królestwa Polskiego, który wyznaczono na 14-15 stycznia 1863; branka stała się jedną z głównych przyczyn wybuchu powstania styczniowego

– Komitet Centralny Narodowy przeradza się w Tymczasowy Rząd Narodowy i 22 stycznia 1863 wzywa wszystkich Polaków do walki.