Historia zajęcia 16.01.2020

102

Notatka z lekcji tematem było Polacy w I wojnie światowej

I wojna światowa wybuchła w 1914 r.

Józef Piłsudski tworzy Legiony Polskie.

1915 r Szarża pod Rokitną zwycięstwo Legionów.

1917 r powstała ochotnicza Armia Polska pod dowodzeniem Józefa Hallera.

1918 r została nazwana Błękitną Armią.

11 listopada 1918 r Polska odzyskuje niepodległość Niemcy zaczynają opuszczać Królestwo Polskie.

Zadanie domowe ćw 1,2,3 str 87.