Historia zajecia 09.01.2020

126

Notatka z lekcji tematem lekcji było Polska kultura i literatura po klęsce Powstania Styczniowego.

Polacy przestali już myśleć o walkach zaczęła sie rozwijac kultura i sztuka mistrzem w pokazywaniu wielkości dziejów Polski był Jan Matejko i jego obrazy Bitwa pod Grunwaldem , Hołd Pruski , Unia Lubelska , Bitwa pod Wiedniem. Jednak największą popularność zdobyły powieści historyczne jak Trylogia Sienkiewicza Ogniem i Mieczem , Potop , Pan Wołodyjowski a w Krzyżakach opisął zwycięskie starcie przeciwko krzyżakom.

Zadanie domowe na 30 stycznia obejrzeć jeden z filmów o trylogii i napisać własnymi słowami referat.