Historia 9.10.2021

144

Temat: Królestwo Polskie, czyli Polska na łasce cara cz.2

Pytania:

1.W którym roku był III rozbiór Polski i jakie państwa brały w nim udział?

2. Z jakich ziem utworzono Księstwo Warszawskie?

3. W którym roku Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu Konstytucję i co ona wprowadzała?

4. Przez kogo dowodzona była armia polska w Królestwie Polskim?

5.  W którym roku powstało Królestwo Polskie?

6. Wyjaśnij pojęcia: jeniec, zaborca

Proszę przygotować się do kartkówki podręcznik str. 8-26.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska