Historia 5.03.2022

80

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie pisali zaległe sprawdziany i kartkówki.