Historia 4.12.2021

210

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie napisali sprawdzian.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska