Historia 30.10.2021

128

notatka z lekcji

25 lat prześladowania Polaków nazwano Nocą Paskiewiczowską.

1846 – powstanie w Krakowie, nie doszło do skutku.

1848 – wybuchły lokalne powstania w Krakowie , Lwowie  i w Wielkopolsce.

1848 – wybuchła rewolucja nazwana Wiosną Ludu.

Temat lekcji : Powstanie styczniowe.

wybuch powstania styczniowego – polowa stycznia 1963r.

wladza rosyjska wprowadzala:

  • ostrą cenzurę,
  • wszędzie węszyła tajna policja,
  • liczne aresztowania
  • w szkołach zaczęto uczyć języka rosyjskiego

W powstaniu brali udział chłopi, którym nadano na własność ziemię, matomiast armia rosyjska liczyła 100 tyś żołnierzy. Zabrakło uzbrojonego wojska, napadali na rosyjskie patrole i szybko wycofywali się do lasu. Mimo wielkiej woli walki, w połowie maja 1864 r aresztowano jego ostatnich przywodców. Zaborcy zabijali powstańców  lub zsyłali na Syberię. Rabowali i niszczyli majątki, odbierali je Polakom.

Praca domowa

Wyjaśnij w zeszycie pojęcia bagnet, tryumf, zgon, zesłać, żandarm.

Pozdrawiam

Sylwia Bagińska