Historia 27.11.2021

198

Temat lekcji: Pod obcym panowaniem cz.2

notatka z lekcji:

Zabór pruski – od początku Polaków traktowano źle, był zakaz używania języka polskiego w urzędach i szkołach średnich. Polacy solidarnie pracowali, by nie mieć długów i nie narażać się władzy. Wykupywano polskie majątki, by osadzać tam Niemców. Powstały polskie banki i zakłady przemysłowe. Polacy dbali o swój język w kościołach, zakładali chóry, uczyli się religii po polsku.

Wrzesnia – dzieci odmówiły mówienia pacierza po niemiecku, za co zostały pobite przez niemieckiego nauczyciela. Rodzice zaprotestowali i przestali wysyłać dzieci do szkoły. Władze rozpoczeły walkę z rodzicami (areszt , grzywna).

Autonomia Galicji – czyli zabór austriacki, była najuboższą częścią ziem polskich,

 • bardzo gęsto zaludniona – mieszkało w niej wielu ubogich chłopów, którzy w dodatku byli często ojcami wielodzietnych rodzin (dzielono gospodarstwo między dzieci)
 • przemysł prawie nie istniał,
 • mogli pisać, czytać i załatwiać sprawy urzędowe po polsku,
 • w Krakowie, Lwowie, Tarnowie i wszystkich miastach i miasteczkach Galicji istniały polskie szkoły podstawowe i średnie,
 • Kraków, Lwów – uniwersytety, politechnika i Akademia Sztuk Pięknych,
 • zakładali partie polityczne,
 • zabór austriacki był miejscem, w którym mieli schronienie Polacy prześladowani w innych zaborach.

Zagadnienia na sprawdzian 4 grudnia 2021

 1. Kiedy wybuchło powstanie listopadowe?
 2. Kto prowadził do walki żołnierzy w powstaniu listopadowych?
 3. W którym roku była bitwa pod Olszynką Grochowską?
 4. Trudne 25 lat po powstaniu w Warszawie nazwano?
 5. W którym roku wybuchło powstanie styczniowe?
 6. Uciekinierzy po powstaniu listopadowym nazwani byli ?
 7. Wyjaśnij na czym polegała autonomia Galicji (notatka z lekcji),
 8. Wyjaśnij pojęcia: emisariusz, Września, emigrant,
 9. Połącz w pary:

Fryderyk Chopin          Polonez As-dur           Pan Tadeusz

Adam Mickiewicz        Kordian          Dziady

Juliusz Słowacki            Beniowski

Będzie też zadanie na ocenę celującą.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska