Historia 26.02.2022

102

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Pytania:

  1. W którym roku na pokładzie jednego z pierwszych angielskich statków płynących do Virginii dotarli do Ameryki pierwsi Polacy?
  2. Kto ściągnął kilkuset osadników ze Śląska do Parvisville?
  3. Jak nazywał się znakomity muzyk i kompozytor, przedstawiciel Polonii amerykańskiej?
  4. Która polska uczona otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla?
  5. Wymień dwie najważniejsze organizacje Polonii w XIX w.

a)

b)

6. Ułóż rozsypankę.

Hen mał kiewicz Nob ryk liter rodę sien otrzy la Nag acką.

7. Wyjaśnij pojęcia: destylacja, pierwiastek, doki, branża konfekcyjna.

Zakres materiału str. 58-80 (podręcznik)