Historia 2.10.2021

104

Temat: Królestwo Polskie, czyli Polska na łasce cara cz. 1

1815r. – powstanie Królestwa Polskiego

  • utworzono je z częsci ziem Księstwa Warszawskiego
  • rządził car rosyjski, który przyjął tytuł króla Polski
  • car nadał konstytucję – Polacy mogli kształcić swe dzieci po polsku, armia dowodzona przez Wielkiego Ksiecia Konstantego, brata cara Rosji
  • władza należała do cara, ale mógł ją przekazać komu chciał
  • sejm (niewiele do powiedzenia)
  • w momencie niezadowolenia z posłów, kazał aresztować i wywozić bez wyroku sądowego, poddawać torturom, ograniczał wolnośc słowa
  • Polacy mogli mówić, pisać i uczyć się po polsku, ale tylko tego, na co pozwolili Rosjanie
  • ciągłe łamanie konstytucji było codziennym zwyczajem carskich urzędników,
  • sądy wydawały niesprawiedliwe wyroki

Praca domowa

Utrwalę wiadomości. Za 2 tygodnie kartkówka z dwoch przerobionych tematów.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska