Historia 2.04.2022

72

Temat: Niepodległa II Rzeczpospolita.

notatka do przepisania do zeszytu:

Konstytucja marcowa 17 marca 1921r stwierdzała, że władza należy do Narodu.

Trójpodział władzy: władza ustawodawcza – Sejm i Senat

władza wykonawcza: prezydent i rząd

władza sądownicza – niezawisłe sady

Pierwszy prezydent Gabriel Narutowicz  – 9 grudnia 1922 (wybrany przez sejm i senat), który wkrótce zginął  w zamachu.

Kolejne wybory przyniosły zwycięstwo – Stanisławowi Wojciechowskiemu.

Kłopoty gospodarcze , wyniszczony kraj z mało sprawnymi rządami stanął na skraju katastrofy gospodarczej. Pojawiła się hiperinflacja – czyli sytuacja, w której pieniądź traci bardzo szybko na wartości. Premierem mianowano Władysława Grabskiego, a w skład rządu weszli fachowcy, a nie politycy.  Rząd uporał się z inflacją i zmienił walutę. Pojawił się nowy pieniądź – polski złoty. Rządy II Rzeczypospolitej podjęły wiele innych działań, które miały naprawić gospodarkę (zbudowano sieć kolejową, fabryki, rozpoczęto budowę portu w Gdyni).

 Praca domowa

Proszę zapoznać się z ćwiczeniami ze str.109 -112, ponieważ bedziemy je rozwiązywć na lekcji.

30.04.2020 – Sprawdzian z przerobionego materiału.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska