Historia 12.03.2022

80

Temat: Polacy w I wojnie światowej.

notatka z lekcji:

1914– wybuch I wojny światowej

Roman Dmowski uważał, że wszyscyPolacy powinni stanąć do walki u boku Rosji.

Józef Piłsudski – przywódca polskich organizacji niepodległościowych, wzywał do walki u boku Austriaków. Stworzył Legiony Polskie.

Na terenach odebranych Rosjanom władze niemieckie ustanowiły więc niesamodzielne państwo nazwane Królestwem Polskim.

W 1917r. we Francji zaczęła powstawać ochotnicza armia polska złożona z emigrantów i polskich  jeńców, dowodził nią gen. Józef Haller.

Armia została utworzona przez Ignacego Paderewskiego oraz Romana Dmowskiego, nazwana Błękitną Armią (80 tyś.).

11 listopada 1918, Niemcy kiedy uznali, że wojna jest przegrana zaczęli opuszczac ziemie Królestwa Polskiego.

Prezydent Thomas Woodrow Wilson ogłosił w orędziu, że jednym ze skutków wojny ma być odbudowa Polski.  Przyłączenie Pomorza Gdańskiego.

Praca domowa: Przepisać notatkę do zeszytu, przeczytać temat lekcji str 81-85, ćw. 1 i 3 str. 87 (w zeszycie).

pozdrawiam