Historia 12.02.2022

130

Temat: Polonia w Nowym Świecie cz.2

Po przerobieniu tematu, uczniowie w dalszej części lekcji, samodzielnie wykonywali ćwiczenia 1,2,4,5,6 str. 79 i 80. Na przyszłych zajęciach ocenię pracę uczniów.

pozdrawiam