Historia 11.09.2021

114

Temat: Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na na lekcjach historii?

Podczas zajęć zapoznałam uczniów z materiałem z zakresu nauczania historii oraz z Przedmiotowym Systemem Oceniania.

Pozdrawiam

Sylwia Baginska