Geografia kl. VIB zajęcia on line 31.10.2020

132

Temat. Współrzędne geograficzne.

Notatka do zeszytu.

Południki;

  • Wszystkie mają te samą długość ( 20 tys.km)
  • Mają kształt półokręgów
  • Biegną z północy na południe
  • Są umownymi liniami
  • Zbiegają się na dwóch biegunach.

Równoleżniki;

  •   Wskazują kierunek wschód – zachód
  •  Mają kształt okręgów
  •  Są umownymi liniami
  •  Przecinają się z południkami pod kątem prostym.

Południki i równoleżniki  służą do określania położenia dowolnego punktu na kuli ziemskiej. Tworzą na globusie siatkę geograficzną, a na mapie siatkę kartograficzną.

Szerokość geograficzna jest zawsze N-S, długość geograficzna W-E.

Określamy współrzędne geograficzne;

Warszawa  52° 15′ N szerokości geograficznej północnej i 21° E długości geograficznej wschodniej. ( 52° 25′ N,  21° E).

Olsztyn  – 53° 70′ N,  20° 50′ E

Gdańsk- 54° 21′ N  18° E

Kraków- 50° 04′ N  20° E.

Praca domowa. Przeczytać temat. Określić współrzędne geograficzne 5 wybranych miast .

Pozdrawiam . L. Bogdan