Charakterystyka postaci, 27.02.2021

119
  1. Temat: Charakterystyka postaci. 
  2. Zapoznanie się z treścią tekstu „Człowiek Zima” – podr. str. 76
  3. Charakterystyka postaci – jej plan i słownictwo z nią związane str. 77-78
  4. Stworzenie charakterystyki swojego przyjaciela.
  5. Temat: Ja, ty, jakiś, nigdzie, wielu – to zaimki przyjacielu.
  6. Ćw. str. 68, ćw. 1/69, 2,3/70, 3/7, 4/72, 1/73-75

Praca domowa…

– ćwiczenia, które nie zostaną uzupełnione na zajęciach

Mariola Bondarow