02.04.2022 Geografia

67

Temat zajęć: Śladami Jana Pawła II

Na zajęciach przybliżyliśmy w skrócie postać Jana Pawła II. Wskazaliśmy trasy pielgrzymek oraz najważniejsze miejsca odwiedzin.