Historia 3.10.2020

252

Temat: Królestwo Polskie, czyli Polska na łasce cara.

Notatka z lekcji.

Klęska Napoleona była wielkim sukcesem zaborców, zwłaszcza Rosji. Car rosyjski chciał przesunąć swe panowanie daleko na zachód. Postanowił, także dać więcej Polakom by chwalono go w całej Europie.

W 1815 r. doprowadził do powstania państwa zwanego Królestwem Polskim.

  • utworzono je z części ziem Księstwa Warszawskiego
  • rządził car rosyjski, który przyjął tytuł króla Polski
  • car nadał konstytucję (Polacy mogli kształcić swe dzieci po polsku, armia dowodzona przez wielkiego księcia Konstantego, brata cara Rosji).

Nasze państwo nie było w pełni wolne, car ogłosił się królem Polski, władza należała do niego, ale mógł ją przekazać komu chciał, Państwo polskie posiadało, także sejm, który miał niewiele do powiedzenia.

Praca domowa.

Dokończyć ćw. 1 str. 16. Utrwalić wiadomości. 17.10.2020 będzie kartkówka.