Przyroda 26.09.2020r.

164

Temat. Położenie Polski.

Polska jest położona w środkowej Europie, między Morzem Bałtyckim a górskim obszarem Karpat. Ma 312, 685 tys. km2 powierzchni, różnorodne ukształtowanie powierzchni, około 38 mln ludności. Polska graniczy z następującymi państwami; Niemcami, Czechami, Słowacją Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją.

Praca domowa. Zad.1,2 ustnie; zad.3,4 pisemnie.

Pozdrawiam L.Bogdan