język polski 9.01.2021 r.

102

1. Temat: Prawidłowa odmiana rzeczowników w zdaniach.

  • odmiana rzeczowników przez przypadki,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 6 s. 53, ćw. 1. s. 54, ćw. 2, 3, 4 s. 55, ćw. 5, 6, 7 s. 56, ćw. 8, 9 s. 57 i ćw. 10 s. 58.

2. Temat: Uczmy się współczucia.

  • tekst Przyjaźń jest piękna podr. s. 54 – omówienie; pytania do tekstu podr. s. 55;
  • określenia prawdziwej przyjaźni, przysłowia.

Praca domowa

– zad. 10 s. 55 (podr.)

Pozdrawiam!

Emilia