język polski 8.10.2022

111

1. Temat: Tydzień z humorem – karty pracy.

  • sprawdzenie pracy domowej.
  • kształcenie literackie: zwrotka/strofa, podmiot liryczny, adresat, epitet (notatka w zeszycie).
  • kształcenie językowe: głoska, litera, sylaba, alfabet, głoski dźwięczne, bezdźwięczne, twarde, miękkie (wklejki z podziałem głosek).
  • karty pracy: s. 8-12.

Praca domowa

– karta pracy ćw. 17 s. 12.

Dobrego tygodnia!

Emilia