język polski 8.05.2021 r.

74

1. Temat: Przymiotnik czy przysłówek?

  • utrwalenie wiadomości o przymiotniku i przysłówku,
  • karty pracy.

2. Temat: Sławni Polacy – Mikołaj Kopernik i Marek Kamiński.

  • karty pracy (Tydzień ze sławnymi Polakami 8) – teksty: Mikołaj Kopernik. Chłopak, który sięgnął do gwiazd; Marek Kamiński opowiada i Marek – chłopiec, który miał marzenia; sylwetki Mikołaja Kopernika i Marka Kamińskiego, ćw. 1, 2, 3 s. 69, ćw. 4, 5 s. 70, ćw. 7a s. 71, ćw. 8, 9 s. 72 oraz ćw. 10 s. 73.

3. Temat: Co powinno się znaleźć w zaproszeniu?

  • budowa zaproszenia, zwroty grzecznościowe,
  • karty pracy (Tydzień ze sławnymi Polakami 8) – ćw. 16, 17 s. 75 oraz ćw. 18 s. 76.

Praca domowa

– ćw. 19 s. 76 (karty pracy)

Dobrego tygodnia!

Emilia