Język polski 6.11.2021

92

Temat: Narodowe Świeto Niepodległości.

  1. Przypomnienie najważniejszych dat oraz okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości.
  2. Przybliżenie postaci marszałka Józefa Piłsudskiego.

Temat: Spotkanie z gwiazdą.

  1. Fragment wywiadu z Robertem Lewandowskim – pod.s. 71 -72. Rozmowa na temat pracowitości i ambicji w dochodzeniu do celu.
  2. Czytanie ze zrozumieniem – praca z tekstem pod.s. 72.

Temat: Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o zaimkach.

  1. Podział zaimków:
  2. Funkcje zaimków
  3. Dłuższe i krótsze formy zaimków
  4. Ćwiczenie pod.s. 74 -76, 82 – 83 oraz 91 -92.

Pozdrawiam G. Denert