język polski 6.05.2023

38

1. Temat: W pustyni i w puszczy – afrykańska przygoda.

2. Temat: Kiedy słowa mówią o liczbach.

  • przypomnienie informacji o poznanych częściach mowy,
  • liczebniki: główne i porządkowe, zapisywanie dat,
  • praca z książką: 185-186,
  • karta pracy,
  • święto Konstytucji 3 maja – apel.

Praca domowa

– dokończ kartę pracy.

Dobrego tygodnia!

Emilia