język polski 6.03.2021 r.

124

1. Temat: Charakterystyka głównego bohatera powieści.

  • fragment Ani z Zielonego Wzgórza podr. s. 84/85 – omówienie, przybliżenie losów Ani, charakterystyka bohaterów powieści;
  • wypisanie cech charakteryzujących Anię; samodzielne pisanie charakterystyki (według 6 punktów – wklejka z poprzednich zajęć).

2. Temat: Kapryśny liczebnik – ciąg dalszy.

  • kartkówka z liczebnika,
  • odmiana liczebników przez przypadki, liczby i rodzaje,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. s. 119, 121, 122 oraz s. 124.

Praca domowa

– napisz charakterystykę swojego najlepszego przyjaciela (minimum 150 słów)

– dokończ charakterystykę Ani z Zielonego Wzgórza i przepisz ją do zeszytu.

Do zobaczenia 20 marca!

Emilia