język polski 5.12.2020 r.

213

1. Temat: Wszyscy potrzebujemy miłości.

  • skojarzenia dotyczące miłości – notatka;
  • opowiadanie Drzewo miłości podr. s. 45 – omówienie; pytania do tekstu podr. s. 46; antonim;
  • ćw. 1, 2. s 47 (podr.) – ustnie.

2. Temat: Poszerzam swoje słownictwo.

  • kształcenie literackie: narrator, wyrazy potoczne a słownictwo używane w sytuacjach oficjalnych, wyrazy bliskoznaczne;
  • karty pracy (Tydzień w domu 4): fragment Dynastii Miziołków, ćw. 1, 2, 3 s. 35 oraz ćw. 4, 5 s. 36.

3. Temat: Potrafię opisać przedmiot.

  • opis przedmiotu;
  • karty pracy: ćw. 16, 17 s. 40, ćw. 18 s. 41 oraz ćw. 19, 20 s. 42.

Praca domowa

– przypomnij sobie przypadki,

– na kartce z bloku narysuj obraz przedstawiający drzewo radości, szczęścia i miłości,

– wytnij z gazety, wydrukuj lub narysuj jeden przedmiot i go opisz.

Pozdrawiam!

Emilia