Język polski 5.03.2022

66

Temat: Wojna w Ukrainie.

  1. Rozmowa o tym, co czujemy w obecnej sytuacji ( przemyślenia, odczucia).
  2. Jak weryfikować rzetelne źródła informacji? Skąd czerpiemy informacje na temat wojny?

Temat: Kontynuacja tematu o różnych obliczach miłości – miłość matki, oraz miłość do zwierząt.

  1. “Cisza… i mój wstyd” pod.s. 107 – 108. Rozmowa na temat postępowania Grzegorza względem matki.
  2. Budowanie słownictwa dotyczącego uczuć.
  3. Wiersz “Dziękuję Ci za drobiazgi” pod. s. 110. Próba interpretacji.
  4. “Fanfatalka” pod.s. 115 – 116.

Pozdrawiam G.Denert