Język polski 5.02.2022

60

Temat: Różne oblicza miłości.

  1. Rozmowa na temat roli uczuć w życiu człowieka.
  2. Miłość i jej rodzaje (miłość małżeńska, miłość rodzicielska, miłość do rodzeństwa, miłość do boga, miłość do ojczyzny, miłość do zwierząt).
  3. Budowa słownictwa związanego z miłością – karty pracy.
  4. “Ach te motyle!……..” pod.s.100-101. Praca z tekstem.

Pozdrawiam G.Denert