język polski 4.03.2023

51

1. Temat: Sprawdzam się – przymiotnik i przysłówek.

  • kartkówka,
  • Kaleidos.

2.  Temat: Opisuję dzień niezwykłej podróży.

  • Tydzień na podróże 5 – fragment dziennika Martyny Wojciechowskiej Przesunąć horyzont – omówienie, praca z tekstem, prawidłowe zapisywanie i wymawianie dat,
  • karty pracy s. 48-50.

3. Temat: Czy trudno jest pomagać innym?

  • empatia, współczucie, warto pomagać innym, ponieważ…,
  • fragment powieści Kwiat kalafioruLekcja polskiego s. 122/123 – omówienie, wnioski,
  • praca z książką s. 122-124.

Praca domowa

– ćw. 17 s. 51 (karty pracy),

* dla chętnych: Kilka dni z mojego życia – prowadź dziennik przez pięć najbliższych dni.

Do zobaczenia!

Emilia