język polski 4.02.2023

63

1. Temat: Wszyscy potrzebujemy miłości.

  • skojarzenia dotyczące miłości/notata,
  • opowiadanie Ach te motyle!……… s. 100-101 omówienie, pytania do tekstu, rodzaje miłości, etc.,
  • praca z książką s. 103.

2. Temat: Despotyczny przyimek.

  • przyimek, wyrażenie przyimkowe,
  • praca z książką: s. 96-98 oraz 104-106.

Praca domowa

– ćw. 2 s. 99,

– ćw. 4 s. 105 (w zeszycie)

Dobrego tygodnia!

Emilia