język polski 31.10.2020 r.

195

1. Temat: Święto Zaduszek – jako pamięć o tych, co odeszli.

  • rozmowa na temat Wszystkich Świętych i Zaduszek; jak obchodzi się święto zmarłych w innych krajach; filmik z yt: Tradycje uroczystości Wszystkich Świętych.
  • wiersz Zaduszki podr. s. 38 – omówienie.

2. Temat: Co robię dla innych?

  • Przypowieść o długich łyżkach podr. s. 39, filmik z yt: Kraina długich łyżek opowieść o wierze – omówienie; wyjaśnienie co to jest przypowieść (notatka w zeszycie), co to jest sumienie, rozróżnienie dobra od zła.
  • zad. 5 s. 40 (podr.) w zeszycie.

3. Temat: Własnymi słowami.

  • kształcenie językowe: głoski twarde, miękkie (wklejka w zeszycie), ustne i nosowe.
  • ortografia: pisownia wyrazów z u i ó.

  • karty pracy: ćw. 15, 16, 17 s. 12, ćw. 18 s. 13 oraz ćw. 21 s. 14.

Praca domowa

– karty pracy: ćw. 19 s. 13, ćw. 22 s. 14 oraz ćw. 24 s. 15.

Pozdrawiam!

Emilia