Język polski 30.10.2021

104

Temat: Pamiętajmy o zmarłych.

  1. Rozmowa na temat Uroczystości Wszystkich Świetych oraz Zaduszek.
  2. Anliza opowiadania M. Pawlusiewicz pod. s. 49 -50. Dyskusja na temat nastroju panującego na cmentarzach w czasie Zaduszek.
  3. Różnice między Zaduszkami a Halloween.
  4. Jak Polacy w różnych częściach świata obchodzą Święto Zmartłych. Uroczystość Wszystkich Świetych w Islandii.

Temat: Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z “rz” i “ż”

Ćwiczenia utrwalające zasady pisowni z “rz” po spółgłoskach (s. 61 – 63) oraz z “ż” (s.67 – 70)

Praca domowa ćw. 7 s. 70

Pozdrawiam G.Denert