język polski 30.01.2021 r.

153

1. Temat: Poprawiamy i utrwalamy.

  • omówienie Testu 2; notatka.

2. Temat: To i owo o przymiotniku.

  • przymiotniki powstające od rzeczowników,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 6 s. 101/102, ćw. 7 s. 103/104 oraz ćw. 8 s. 105.

3. Temat: Tworzymy przymiotniki (od rzeczowników, czasowników i przymiotników).

  • przymiotniki odrzeczownikowe, odczasownikowe i odprzymiotnikowe,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 106, ćw. 3 (ustnie), 4 s. 108 oraz ćw. 5 s. 109.

 

Do zobaczenia 13 lutego.

Pozdrawiam!

Emilia