język polski 3.10.2020 r.

180

Temat: Tydzień z humorem – karty pracy.

  • sprawdzenie pracy domowej.
  • kształcenie literackie: zwrotka/strofa, podmiot liryczny, adresat, epitet (notatka w zeszycie).
  • kształcenie językowe: głoska, litera, sylaba, alfabet, głoski dźwięczne, bezdźwięczne, twarde, miękkie (notatka w zeszycie, wklejki z podziałem głosek).
  • karty pracy: ćw. 1, 2, 3, 4 s. 9, ćw. 5, 6, 7 s. 10, ćw. 8, 9, 10, 11, 12, 13 s. 11.

Praca domowa

– karta pracy ćw. 14 s. 12

Pozdrawiam!

Emilia