język polski 28.11.2020 r.

195

1. Temat: Tajemnice rz – wymienne i niewymienne.

  • rz wymienne na r, rz po spółgłoskach, rz w zakończeniach -arz, -erz, -mistrz, -mierz, rz niewymienne, wyjątki- notatka w zeszycie.
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 78, ćw. 2, 3, 4 s. 79, ćw. 5, 6 s. 80, ćw. 7 s. 82, ćw. 8, 9 s. 83.

2. Temat: Czas na ż – już!

  • ż wymienne na g, h, z, ź, s, dz, ż w zakończeniach -aż, -eż, ż po literach l, ł, r, m, n, ż niewymienne – notatka w zeszycie.
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 2 s. 86, ćw. 3 s. 87 oraz ćw. 5a s. 88.

Praca domowa

– ćw. 5b s. 88

– karty pracy (Tydzień na rozmowy) ćw. 14, 15 s. 23

Pozdrawiam!

Emilia