język polski 28.01.2023

69

1. Temat: Dyktando.

  • znajomość zasad ortograficznych – pisownia wyrazów z rz i ż.

2. Temat: Potrafię przyznać się do błędu.

  • Śnieżna kula s.93/94 – omówienie, szukanie odpowiednich fragmentów w tekście, czy potrafię przyznać się do błędu/złego zachowania/winy?, odpowiedzialność, konsekwencje, etc.

3. Temat: Ja, ty, jakiś, nigdzie, wielu – to zaimki przyjacielu.

  • zaimki: pytające, wskazujące, rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne (wklejka do zeszytu), różne formy zaimków,
  • praca z książką: s. 74-76, 82-83 oraz 91.

Praca domowa 

– dokończ ćwiczenie s. 91-92.

Dobrego tygodnia!

Emilia