język polski 26.11.2022

169

1. Temat: Największa grupa wyrazów – rzeczowniki.

Otwórz zdjęcie

Praca domowa

– naucz się przypadków.

Dobrego tygodnia!

Emilia