język polski 26.09.2020 r.

203

1. Temat: Skarby polskiej mowy.

  • język ojczysty, wartość języka polskiego jako spuścizny dziedzictwa pokoleń, motywacja do nauki języka, patriotyzm (notatka w zeszycie).

2. Temat: Kochajmy język ojczysty.

  • fragment Latarnika Henryka Sienkiewicza podr. s. 10/11 – omówienie; nastrój utworu, czym dla mnie jest książka? czy lubię czytać? czy warto czytać książki pisane w języku polskim?
  • tekst Przenieśmy się na chwilę w krainę fantazji podr. s. 11/12 – omówienie; czym dla mnie jest język ojczysty? czy w pełni opanowałem/am ten język?

3. Temat: Mój bagaż umiejętności językowych.

  • znaczenie nazw środków komunikacji lądowej, rzeczowniki i ich określenia, odmiana przez przypadki, odpowiednia forma wyrazów,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 9, ćw. 2, 3 s. 10, ćw. 4 s. 11 oraz ćw. 7, 8 s. 13.

Praca domowa

– zad. 3 s. 12 (podr.)

– ćw. 5 s. 11

* dla chętnych ćw. 6 s. 12/13

 

Pozdrawiam!

Emilia