Język polski 25.09

108

Temat: Szukajmy w sobie talentów!

  1. Co to jest talent? – rozmowa kierowana.
  • Co robię dobrze?
  • W czym jestem sprawny/na? (zdolności, umiejętności)
  • Co robię z przyjemnością? Kiedy czuję, że żyję?

2. “Strugane ptaszki” czytanka pod.s.16 – 17.

  • Wyjaśnienie trudnych słów zawartych w opowiadaniu.
  • Odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu pod. s.17.
  • Ćwiczenia 1-2 pod.s.17 – 18.

Temat: Kiedy wielka a kiedy mała litera w wyrazach?

  1. Zasady dotyczące pisowni wyrazów wielką i małą literą.
  2. Ćwiczenia utrwalające (1 – 8, s. 20-21)

Praca domowa: ćw. 9-11, s.21-23

Pozdrawiam G.Denert